fundusze unijne

Opis projektu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu od początku roku szkolnego przystąpi do realizacji projektu pn. „Szkoła nowych horyzontów”. Środki w wysokości 268 842,72zł na realizację projektu pochodzą z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina wraz z Szkołą złożyły projekt do konkursu w ramach osi „XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i liczbę punktów gwarantujących dofinansowanie.

W projekcie wezmą udział wszyscy uczniowie szkoły, zgodnie z swoimi potrzebami. Pozyskane środki unijne pozwalają rozszerzyć w znacznym stopniu ofertę szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Poprzez

logo

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu zaprasza do przedstawienia oferty w ramach planowanego zakupu do projektu "Szkoła nowych horyzontów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załacznikach.

Sprzęt 

Meble

Gmina Chybie/ Szkoła Podstawowa   nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

 „SZKOŁA NOWYCH HORYZONTÓW”

 

Celem projektu jest:

Podniesienie poziomu kształcenia oraz wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i społecznych) u 117 uczniów (57K i 60M)poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających – kółek zainteresowań zajęć z rozwoju społecznego a także dodatkowych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i rewalidacyjnych a także wzrost kompetencji zawodowych 15 nauczycieli w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2019r

 

Dofinansowanie projektu z UE: 268 842,72 zł

 

W dniach od 04.09.2017 – 15.09.2017 odbędzie się rekrutacja uczestników na

logo
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. L. Kobieli w Chybiu - realizatora projektu „Szkoła nowych
horyzontów” zwraca się z propozycją złożenia przez Państwa oferty na dostawę pomocy dydaktycznych. Zakup
został zaplanowany do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Szczegóły w załączniku.