Strona głównaRok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Był to inny rok szkolny, niż wszystkie zwłaszcza II półrocze. Nie było wierszy, piosenek, występów, było skromnie, raczej poważnie ale wzruszająco. Uczniowie klasy VIII, oczywiście w komplecie, odebrali świadectwa. Wszystkie świadectwa były piękne, bo wszystkie ukończenia szkoły. W tym roku szkolnym klasę ósmą kończyło 10 uczniów, wśród nich byli uczniowie, którzy uzyskali bardzo wysokie średnie ocen i wzorowe zachowanie. Najwyższą średnią zdobył Łukasz Michalski – śr. 5,28, natomiast Michał Kokolus i Jakub Nowrotek zdobyli taką samą średnią – 4,94 oraz wzorowe zachowanie.Gratulujemy wszystkim naszym absolwentom i życzymy aby dostali się do wybranych szkół.