Nauczyciel Przedmiot 
Zofia Jaskier  Matematyka 
Anna Ochodek Język polski 
Katarzyna Stabrawa Język niemiecki, katecheza
Kamila Cześnin Przyroda, geografia 
Klaudia Żur-Cymorek           Język angielski, plastyka 
Bernadeta Josek Chemia 
Katarzyna Chromik Nauczanie wczesnoszkolne
Anna Szczyrba Nauczanie wczesnoszkolne
Monika Kuboszek Nauczanie wczesnoszkolne
Rita Żerdka Technika, informatyka, biblioteka
Beata Mulczyńska Doradztwo zawodowe
Agnieszka Bestwina Pedagog szkolny
Katarzyna Gwiazda Pedagog szkolny
Anna Lewicka Rewalidacja, nauczyciel wspomagający
Beata Szczypka Świetlica
Marek Kicka Historia, WOS, WDŹ
Artur Wiwióra Wychowanie fizyczne
Marcin Stanclik Muzyka
Marcin Zarzycki Biologia
Grzegorz Galas Fizyka, informatyka