ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

LUDWIKA KOBIELI W CHYBIU

www.sp2chybie.edu.pl

kalendarz szkolny 2017/2018

 

 

 

Przebieg roku szkolnego:

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia

3.

Informacja dla rodziców o zagrożeniu negatywną oceną  śródrocznych ocen

15 grudnia

4.

Zakończenie klasyfikacji śródrocznej

15 stycznia

5.

Ferie zimowe

29 stycznia-    11 lutego

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca-      3 kwietnia

7.

Informacja dla rodziców o zagrożeniu negatywną oceną rocznych ocen niedostatecznych

11 maja

8.

Zakończenie klasyfikacji rocznej

12 czerwca

9.

Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych.

22 czerwca

10.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia

11.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

·         przygotowanie nowego roku szkolnego

28 i 31 sierpnia

·         w/s  klasyfikacji  śródrocznej,

23  stycznia

·         w/s klasyfikacji rocznej ,

19 czerwca

·         podsumowanie  roku szkolnego,

25  czerwca

 

Przerwy w nauce:

1.

 Święta :

·         Wszystkich Świętych

1 listopada

·         Święto Konstytucji 3 Maja,

1 i 3 maja

·         Boże Ciało,

31 maja

2.

Inne dni wolne ustalone przez dyrektora szkoły :

·         Święto Szkoły, Ślubowanie kl. 1.

13 października

·          Bal karnawałowy,

25 stycznia

·         Święto Flagi,

2 maja

·         Dzień wolny po święcie Bożego Ciała,

1 czerwca

·         Dzień wolny,

20 czerwca

·         Rekolekcje wielkopostne

 

 

Uroczystości i imprezy szkolne:

1.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego,  strój galowy

4 września

2.

 Święto Szkoły, Ślubowanie klasy I

13 października

3.

Święto Odzyskania Niepodległości, strój galowy

9 listopada

4.

Wigilia szkolna, jasełka,

22 grudnia

6.

Spotkanie wielkanocne,

22 marca

8.

 Święto Flagi,

 Święto Konstytucji 3 Maja, strój galowy

26 kwietnia

9.

Dzień Mamy  i Taty (klasy 1 - 3),

25  maja

10.

Piknik szkolny i Dzień Dziecka,

16 czerwca

11.

Zakończenie roku szkolnego), strój galowy

22 czerwca

 

Konkursy.

1.

Konkurs interdyscyplinarny kl. VI - VII

listopad

2.

Konkursy:

·         przyrodniczy, matematyczny

·          plastyczne, wokalne,

·          promocja zdrowia, czytelniczy,

·         j. angielski

·         „śniadanie daje moc”

Zgodnie z terminami konkursów prowadzonych przez instytucje organizacje i szkoły

3.

Konkurs Pieśni Patriotycznej

11 listopada

4.

Turniej BRD dla klas III .

czerwiec – w ZSzP w Zaborzu

 

Imprezy klasowe, między klasowe, wycieczki:

1.

Akcje ekologiczne: 

·         „ Sprzątanie Świata”

wrzesień

·         „Dzień Ziemi ”

kwiecień

2.

Imprezy między klasowe:

·         „Andrzejki”

listopad

·         „Mikołajki”

grudzień

4.

Wycieczki:

 

·         rajd turystyczny

6 października

·         wycieczka jednodniowa kl. I - III

czerwiec

·         wycieczka kl. IV – VII – Gniezno, Biskupin, Toruń.

21 maja-

25 czerwca

·         Rodzinny Rajd Rowerowy

26  maja

5.

zbiórka:

·         makulatury, baterii, zakrętek

·         kasztanów, żołędzi

·         akcja charytatywna „Szlachetna paczka”

·         zbiórka na schronisko dla zwierząt

cały rok

wrzesień

grudzień 

 

Zebrania rodziców:

1.

Ogólne zebrania rodziców:

 

12 września

24 października

16 stycznia

2.

Konsultacje

21 listopada

16 stycznia

10 kwietnia

5 czerwca

 

Składki:

1.

Ubezpieczenie:

·         37, 00 zł

suma ubezpieczenia 15.000,00 zł

do 15 października

2.

Rada Rodziców-50,00 zł

listopad

za 1-2 dziecko,

3.

Składka na imprezy kulturalne (spektakle, koncerty w szkole)

15,00 zł październik,

15,00 zł  luty

4.

Składka:

·         Obiad  –     3,90 zł

·         herbata – 20 zł

opłata  co miesiąc na

cały rok

5.

Zdjęcia:

 

·         klasy I – III kalendarz

październik

·         klasy IV – VI grupowe

marzec