Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki Poniższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową. 1.Podczas wykonywania obowiązków bibliotekarz nosi osłonę nosa i ust (maseczka, przyłbica) oraz rękawiczki ochronne 2. Zachowanie bezpiecznej odległości od uczniów i nauczycieli (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). 3.W bibliotece może przebywać maksymalnie 2 uczniów 4.Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust 5. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika podczas przeglądania zbiorów bibliotecznych. 6.Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 7.Uczniowie nie przebywają w czasie przerw w czytelni 8.Kwarantannie przez okres 2 dni podlegają wszystkie lektury oraz materiały biblioteczne 9.Książki, czasopisma odkładane są na regał z napisem „Kwarantanna”, gdzie umieszcza się informację o dacie zwrotu 10.Po upływie kwarantanny książki i materiały biblioteczne odkładane są na swoje miejsce Godziny otwarcia Biblioteki szkolnej dla czytelników. W czasie trwającego stanu epidemii COVID -19 Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu będzie otwarta dla czytelników w następujących godzinach: PONIEDZIAŁEK 8.55 – 9.50 WTOREK9.40 - 12.30 ŚRODA 8.55 – 11.30 CZWARTEK 8.45 – 9.40 Zasady postepowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki 1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem i osobami korzystającymi z biblioteki. 2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni na regał z napisem „Kwarantanna” 4. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki. 5. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie. 6. Egzemplarzy zwracanych do Biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. 7. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. Postanowienia końcowe 1. Użytkownik powinien stosować się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu, w trakcie epidemii wirusem COVID-19. 2. Zmiany postanowień, wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 2 w Chybiu.