logoDyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. L. Kobieli w Chybiu - realizatora projektu „Szkoła nowych
horyzontów” zwraca się z propozycją złożenia przez Państwa oferty na dostawę pomocy dydaktycznych. Zakup
został zaplanowany do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Szczegóły w załączniku.
Pomoce
Załącznik