Gmina Chybie/ Szkoła Podstawowa   nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

 „SZKOŁA NOWYCH HORYZONTÓW”

 

Celem projektu jest:

Podniesienie poziomu kształcenia oraz wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i społecznych) u 117 uczniów (57K i 60M)poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających – kółek zainteresowań zajęć z rozwoju społecznego a także dodatkowych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i rewalidacyjnych a także wzrost kompetencji zawodowych 15 nauczycieli w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2019r

 

Dofinansowanie projektu z UE: 268 842,72 zł

 

W dniach od 04.09.2017 – 15.09.2017 odbędzie się rekrutacja uczestników na poszczególne zajęcia.