W październiku 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu złożył za pośrednictwem Urzędu Gminy w Chybiu wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten zostały złożony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 - Priorytet 3 i zyskał dofinansowanie na kwotę 5000 złotych (4000 kwota dotacji + 1000 zł. wkład własny organu prowadzącego), za którą zakupiono 323 książki. Planowane zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Już są … nowości w naszej bibliotece!