Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki Poniższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową. 1.Podczas wykonywania obowiązków bibliotekarz nosi osłonę nosa i ust (maseczka, przyłbica) oraz rękawiczki ochronne 2. Zachowanie bezpiecznej odległości od uczniów i nauczycieli (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). 3.W bibliotece może przebywać maksymalnie 2 uczniów 4.Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust 5. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych

Strona głównaRok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Był to inny rok szkolny, niż wszystkie zwłaszcza II półrocze. Nie było wierszy, piosenek, występów, było skromnie, raczej poważnie ale wzruszająco. Uczniowie klasy VIII, oczywiście w komplecie, odebrali świadectwa. Wszystkie świadectwa były piękne, bo wszystkie ukończenia szkoły. W tym roku szkolnym klasę ósmą kończyło 10 uczniów, wśród nich byli uczniowie, którzy uzyskali bardzo wysokie średnie ocen i wzorowe zachowanie. Najwyższą średnią zdobył Łukasz Michalski – śr. 5,28, natomiast Michał Kokolus i Jakub Nowrotek zdobyli taką samą średnią – 4,94 oraz wzorowe zachowanie.Gratulujemy wszystkim naszym absolwentom i życzymy aby dostali się do wybranych szkół.